Tjänster

Några ord om Hardeningu

Författare

Expert på cybersäkerhet

Datum

16 februari 2023

Skicka det vidare

Några ord om Harden

Härdning innebär att man förbättrar säkerheten i ett datorsystem genom att införa olika skyddsåtgärder för att minska risken för angrepp eller säkerhetsöverträdelser.

Härdningsprocessen kan omfatta både operativsystem och applikationer. Det finns ett antal tekniker och strategier som kan användas för att förbättra systemets säkerhet.

  1. Systemuppdateringar: Regelbundna programuppdateringar är avgörande för systemets säkerhet. Operativsystemsleverantörer och programvarutillverkare utfärdar patchar och korrigeringar för att åtgärda upptäckta säkerhetsproblem.

  2. Brandvägg: En brandvägg är en mekanism som kontrollerar nätverkstrafiken och skyddar systemet från obehöriga anslutningar. Den kan blockera oönskad trafik, kontrollera åtkomst till nätverksresurser och övervaka nätverksaktivitet.

  3. Begränsning av privilegier: Att begränsa systemanvändarnas rättigheter kan bidra till att minimera risken för angrepp. Användare bör endast ges de behörigheter de behöver för att utföra sina uppgifter, och överflödiga behörigheter bör begränsas.

  4. Starka lösenord: Att kräva starka lösenord för användarna är en grundläggande säkerhetsprincip. Starka lösenord bör innehålla en kombination av bokstäver, siffror och specialtecken och bör ändras regelbundet.

  5. Ta bort onödiga applikationer och tjänster: Endast nödvändiga applikationer och tjänster bör finnas på systemet. Onödig eller oanvänd programvara kan vara potentiella inkörsportar för angripare.

  6. Övervakning och registrering: Systemen bör övervakas för att upptäcka misstänkt aktivitet och försök till säkerhetsöverträdelser. Händelseloggning kan hjälpa till att identifiera möjliga incidenter och spåra aktiviteter hos misstänkta användare.

”Härdning är inte en engångstjänst; det är en pågående process för att förbättra säkerheten i ett system genom att minska sårbarheten och förbättra försvaret.”

Vårt företag förebygger cyberhot på ett heltäckande sätt genom att förbereda system för att avvärja attacker mot IT-infrastrukturen. Vi tar också hand om våra kunders medvetenhet genom att erbjuda utbildning. Be oss om en offert för ditt företag.